Zespół

pasja i doświadczenie

Poznaj nasz zespół

partner

dr Anna-Maria Niżankowska-Horodecka

anna.nizankowska@ns-adwokaci.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (egzamin magisterski złożyła w 1999 roku z wynikiem bardzo dobrym). W trakcie studiów jako stypendystka Fundacji Sasakawa odbyła staże naukowe na Uniwersytecie w Southampton…

partner

Katarzyna Szumielewicz

katarzyna.szumielewicz@ns-adwokaci.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – tytuł magistra prawa uzyskała w 1997 roku z wynikiem bardzo dobrym. Egzamin adwokacki złożyła w 2003 roku (z oceną bardzo dobrą – drugą lokatą na roku) …

partner

dr Sergiusz Szuster

sergiusz.szuster@ns-adwokaci.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (egzamin magisterski złożył w 2003 roku z oceną bardzo dobrą, otrzymał wyróżnienie w konkursie im. Stefana Rittermana na najlepszą pracę magisterską na WPiA UJ w roku akademickim 2002/2003)…

adwokat

Anna Paradowska-Piech

anna.paradowska@ns-adwokaci.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – tytuł magistra prawa uzyskała w 2008 roku, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską przygotowaną pod opieką prof. Bogumiła Brzezińskiego w Katedrze Prawa Finansowego…

adwokat

Magdalena Podskalna

magdalena.podskalna@ns-adwokaci.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – tytuł magistra prawa uzyskała w 2001 roku, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską przygotowaną pod opieką prof. Bogusława Gawlika w Katedrze Prawa Cywilnego…

aplikantka radcowska

Kinga Trzcińska

kinga.trzcinska@ns-adwokaci.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – tytuł magistra prawa uzyskała w 2018 roku, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską przygotowaną pod opieką dr. hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ w Katedrze Prawa Karnego…

aplikantka radcowska

Aleksandra Gierlicka

aleksandra.gierlicka@ns-adwokaci.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – tytuł magistra prawa uzyskała w 2017 roku, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską przygotowaną pod opieką prof. dr. hab. Ryszarda Markiewicza w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej…

aplikantka adwokacka

Justyna Doniec

justyna.doniec@ns-adwokaci.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – tytuł magistra prawa uzyskała, broniąc pracę magisterską przygotowaną pod opieką prof. dr. hab. Ryszarda Markiewicza w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej…

manager sekretariatu i biura

Karolina Ciszek

karolina.ciszek@ns-adwokaci.pl

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, na kierunku administracja w specjalności administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. W 2019 ukończyła również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu na kierunkach

transkryptorka asystentka prawna

Natasza Szuster

natasza.szuster@ns-adwokaci.pl

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – tytuł magistra (kierunek kulturoznawstwo, specjalność: Studia polsko-ukraińskie. Perspektywa europejska) uzyskała z wyróżnieniem w 2018 roku, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską przygotowaną pod opieką prof. dr hab. Włodzimierza Mokrego w Katedrze Ukrainoznawstwa…