Zespół

pasja i doświadczenie

Poznaj nasz zespół

partner

dr Anna-Maria Niżankowska-Horodecka

anna.nizankowska@ns-adwokaci.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (egzamin magisterski złożyła w 1999 roku z wynikiem bardzo dobrym). W trakcie studiów jako stypendystka Fundacji Sasakawa odbyła staże naukowe na Uniwersytecie w Southampton…

partner

dr Sergiusz Szuster

sergiusz.szuster@ns-adwokaci.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (egzamin magisterski złożył w 2003 roku z oceną bardzo dobrą, otrzymał wyróżnienie w konkursie im. Stefana Rittermana na najlepszą pracę magisterską na WPiA UJ w roku akademickim 2002/2003)…

adwokat

Magdalena Podskalna

magdalena.podskalna@ns-adwokaci.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – tytuł magistra prawa uzyskała w 2001 roku, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską przygotowaną pod opieką prof. Bogusława Gawlika w Katedrze Prawa Cywilnego…

adwokat

Anna Paradowska-Piech

anna.paradowska@ns-adwokaci.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – tytuł magistra prawa uzyskała w 2008 roku, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską przygotowaną pod opieką prof. Bogumiła Brzezińskiego w Katedrze Prawa Finansowego…

adwokat

Malwina Szczepańska

malwina.szczepanska@ns-adwokaci.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – ukończyła studia z wyróżnieniem, tytuł magistra prawa uzyskała w 2019 roku, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską pod tytułem „Podanie nieprawdy jako realizacja prawa do obrony w kontekście zasady nemo se ipsum accusare tentur, a publiczne ius puniendi

radca prawny

Aleksandra Gierlicka-Adamus

aleksandra.gierlicka@ns-adwokaci.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – tytuł magistra prawa uzyskała w 2017 roku, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską przygotowaną pod opieką prof. dr. hab. Ryszarda Markiewicza w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej…

aplikantka radcowska

Marta Nagajska

marta.nagajska@ns-adwokaci.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – tytuł magistra uzyskała w 2019 roku, broniąc pracę magisterską przygotowaną pod opieką prof. dra. hab. Andrzeja Matlaka, w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej pt. „Ochrona dóbr osobistych aktorów teatralnych i filmowych jako artystów wykonawców”. Stypendystka stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów

prawnik

Anna Nitecka

anna.nitecka@ns-adwokaci.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł magistra prawa uzyskała w 2019 r., broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską napisaną w Katedrze Prawa Administracyjnego pod opieką prof. dr hab. Piotra Dobosza pod tytułem ,,Aksjologia prawa ochrony zabytków”…

transkryptorka asystentka prawna

Natasza Szuster

natasza.szuster@ns-adwokaci.pl

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – tytuł magistra (kierunek kulturoznawstwo, specjalność: Studia polsko-ukraińskie. Perspektywa europejska) uzyskała z wyróżnieniem w 2018 roku, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską przygotowaną pod opieką prof. dr hab. Włodzimierza Mokrego w Katedrze Ukrainoznawstwa…

manager sekretariatu i biura

Agnieszka Brożek

agnieszka.brozek@ns-adwokaci.pl

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Zarządzania na kierunku informacja naukowa. W latach 2012-2014 odbyła staże w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego, w Urzędzie Gminy, w sekretariacie firmy Medycznej, na stanowiskach archiwista i pracownik biurowy, co pozwoliło jej zdobyć doświadczenie zawodowe w zakresie administracji oraz wewnętrznej obsługi instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw…

asystentka sekretariatu i biura

Karolina Kardyś

karolina.kardys@ns-adwokaci.pl

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziału Matematyki i Informatyki na kierunku Matematyka Stosowana. Tytuł magistra uzyskała w 2021 roku broniąc pracę pt. „Cztery proste w przestrzeni”…