O kancelarii

historia

Nie tylko  dobry początek

„Kancelaria „Niżankowska, Szumielewicz – Adwokaci” spółka partnerska została założona w listopadzie 2007 roku. Powstała z połączenia dwóch indywidualnych kancelarii adwokackich: kancelarii adwokat Katarzyny Szumielewicz (istniejącej od października 2003 roku) i kancelarii adwokat dr Anny-Marii Niżankowskiej-Horodeckiej (istniejącej od listopada 2005 roku). Następnie, w maju 2015 roku, partnerem został radca prawny dr Sergiusz Szuster i od tego czasu Kancelaria działa pod firmą „Niżankowska, Szumielewicz, Szuster – Adwokaci i Radcowie Prawni” spółka partnerska. Od maja 2022 roku kancelaria, w związku z odejściem partnera Katarzyny Szumielewicz działa pod firmą „Niżankowska-Horodecka, Szuster – Adwokaci i Radcowie Prawni”

Kancelaria ciągle się rozwija, gdyż członkowie naszego zespołu stale poszerzają swoje umiejętności. Jesteśmy jednak Kancelarią butikową – zależy nam nie tyle na tym by nasz zespół był duży, ale by stanowiły go osoby świetnie wykształcone, empatyczne oraz rozumiejące potrzeby biznesowe i oczekiwania osobiste Klientów. Świadcząc obsługę prawną kooperujemy z doświadczonymi notariuszami, doradcami podatkowymi i innymi specjalistami komplementarnych branż. To pozwala nam oferować kompleksową usługę i oszczędzać w ten sposób czas naszych Klientów. Obsługujemy Klientów z Polski na terenie całego kraju, jeśli Klientowi jest wygodniej, również w jego siedzibie. Dzięki sprawnej organizacji pracy, znajomości języków obcych i współpracy z zagranicznymi kancelariami obsługujemy również firmy i osoby fizyczne z zagranicy.

Do każdego projektu lub sprawy przydzielany jest dedykowany zespół, koordynowany przez jednego z partnerów; w jego ramach poszczególne zadania są powierzane konkretnym osobom, zgodnie z ich kompetencjami i umiejętnościami. Zapewnia to Klientom nie tylko sprawną i profesjonalną obsługę prawną, ale również stały, bieżący kontakt z osobami zorientowanymi w ramach konkretnej sprawy czy projektu.

klienci

Z naszych usług korzystają

Małe, średnie przedsiębiorstwa

Deweloperzy

Architekci i twórcy

Wspólnoty mieszkaniowe

Klienci indywidualni

Agencje reklamowe

Współpracujemy z

Kompleksowa obsługa

Kancelarie rzeczników patentowych

Kancelarie notarialne

Biura rachunkowo-księgowe i biegli rewidenci

Biura geodezyjne

Biura genealogiczne

Firmy rzeczoznawców majątkowych

Kancelarie rzeczników patentowych

Kancelarie notarialne

Biura rachunkowo-księgowe i biegli rewidenci

Biura geodezyjne

Biura genealogiczne

Firmy rzeczoznawców majątkowych

pro bono

Darmowa pomoc prawna

W naszej Kancelarii pamiętamy o działalności pro bono. Wspieramy m.in. w ramach współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka tych, którzy decydują się na występowanie w postępowaniach sądowych w sprawach precedensowych lub ważkich społecznie. Naszym doświadczeniem służyliśmy m.in. w poniższych sprawach:

W maju 2009 roku Partner Kancelarii, adwokat dr Anna-Maria Niżankowska-Horodecka została laureatką wyróżnienia w VI edycji Konkursu Prawnik Pro Bono 2008. Konkurs ten jest organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Rzeczpospolitą pod patronem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych. Celem konkursu jest nagradzanie osób, których aktywność, zaangażowanie i wkład w krzewienie szczytnej idei pracy prawnika Pro Publico Bono zasługuje na szczególne uznanie.